türkçe englishdeutch french

GES Döküm Ürünleri Metalurji
(GES Foundry Products Metallurgy)

" Flash player needed. Please load flash player"

Demir ve çelik dökümhaneleri için besleyici sistemleri ve çözümleri (Feeding systems and solutions for foundries)
Mini besleyici ve Ekzotermik Besleyici Gömlekleri (Mini Risers and Exothermic Feeder Sleeves)